Το iskincare.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το iskincare.gr δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα iskincare.gr, ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας παραγγελίας.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα στοιχεία που συλλέγουμε περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση

.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Χρησιμοποιούνται για επικοινωνία μαζί σας, για θέματα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας καθώς και για ενημέρωση για προσφορές μας και διαγωνισμούς μας.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς;

Αν θέλετε να δείτε τα βασικά στοιχεία  που έχουμε για εσάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το iskincare.gr

Κανονικά διατηρούμε αρχείο με τα στοιχεία σας. Παρόλα αυτά θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, αν το ζητήσετε.