ΓΕΝΙΚΑ

 
Αν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους καθώς και όλες τις ενότητες στους Όρους και Προϋποθέσεις. Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων, από εσάς.

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρχειοθετείται από την εταιρεία μας και είναι διαθέσιμη σε εσάς οποτεδήποτε μας το ζητήσετε.
Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.iskincare.gr/ (στο εξής χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από ατομική εταιρεία Μοργκούνη Ειρήνη / iskincare gr που εδρεύει στη Βάρη Αττικής,  οδός Θησέως 21-23, τ.κ.166 72 με αριθμό τηλεφώνου 6995776721 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@iskincare.gr, και ΑΦΜ: 137511032, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρία»).
Η εταιρεία μας νομίμως και αρμοδίως έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό  163885803000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 

 Η εταιρεία μας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καλυντικά Νεκράς Θάλασσας.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προβαλλόμενα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.
Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.

 

 Η εταιρεία μας θα ενημερώνει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που θα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δίπλα από το μη διαθέσιμο προϊόν.

 

Το www.iskincare.gr δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη για τη διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δε φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Στην περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος, μπορείτε, με ρητή δήλωσή σας, να ακυρώσετε το σύνολο της παραγγελίας ή να συναινέσετε σε εκτέλεση της παραγγελίας ως προς τα διαθέσιμα προϊόντα.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

Όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της ιστοσελιδας αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iskincare.gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και τη Διεθνή Νομοθεσία.

Η ιστοσελίδα www.iskincare.gr , δε μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί,να πωληθεί ή να επαναπωληθεί,χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iskincare.gr